Wees welkom. Ook jij mag er zijn!

Praktische info

Wat je verder nog moet weten
Indien besloten wordt het begeleidingstraject in te gaan of een dienst af te nemen, gaan we samen een overeenkomst aan waarbij we ieder onze verantwoordelijkheden, rechten en plichten hebben. In de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring kun je daar alles over lezen.

Hier kun je de volledige algemene voorwaarden downloaden.

Algemene Voorwaarden

Hier kun je de volledige Privacyverklaring downloaden.

Privacyverklaring

Ik heb voor je samengevat wat het belangrijkste is dat je moet weten:

Uitvoering van de overeenkomst
Een overeenkomst gaat in werking als de opdrachtbevestiging is ondertekend. Bij het   aangaan van de overeenkomst aanvaard je de algemene voorwaarden.
Ik zal naar beste inzicht en vermogen volledige inspanning leveren maar jij bent zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.
Ik verwacht ook deze verantwoordelijkheid, inspanning en volledige medewerking van de ouders als ik hun zoon of dochter begeleid.
Indien het gaat om begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, heb ik van beide ouders toestemming nodig.

Regels rond afspraken
Annuleringen en/of wijzigingen kunnen alleen telefonisch of via e-mail worden doorgegeven.
Annulering of wijziging van de afspraak is kosteloos mogelijk tot 48 uur van te voren.
Bij annulering of wijziging na deze 48 uur zal het normale tarief van € 50,- per afspraak gefactureerd worden. Met uitzondering van ziekte en serieuze familiaire omstandigheden.
Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging is doorgegeven wordt het normale tarief van € 50,-

Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
Beiden zijn wij verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
In de privacyverklaring kun je lezen wat er met jouw gegevens gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Tarieven en betaling
Tarieven en prijsopgaven kun je vinden op de site of opvragen via info@petravandergulik.nl.
De betaling geschied volgens aanwijzing op de factuur en of zoals aangegeven is in de communicatie.

Aansprakelijkheid
De praktijk is enkel aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
Aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die jij of jullie als ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met mij zijn uitgesloten.

Klachten en geschillen
Samen zullen we er zorg voordragen redelijkerwijs tot een oplossing te komen voor beide partijen.
Indien we er samen niet uitkomen, kan er een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

Kennismaken

Graag nodig ik je uit voor een vrijblijvend en oriënterend kennismakingsgesprek. Neem voor meer informatie contact op.

Je naam (vereist)

Je email (vereist)

Je telefoonnummer

Onderwerp

Je bericht